OM FONDEN

Fondens uppgift är att främja svensk-norskt samarbete.

Den bildades efter andra världskriget genom medel från Norgehjälpens Frihetsgåve-kommitté och Norska nasjonalhjelpen.
Verksamheten finansieras med medel från fondens kapital. Fonden utdelar inte några bidrag, utan samverkar istället med andra svensk-norska eller nordiska organisationer för att utföra sin uppgift.
Läs mer här...

vår verksamhet

Två nyckelord är fokusering
och långsiktiget

Fonden fokuserar på ett fåtal aktiviteter med ett långsiktigt perspektiv. Målgruppen är yngre personer som är i slutet av sina studier eller början av sin yrkeskarriär. Det gäller framför allt blivande lärare, diplomater och journalister. Men även talangfulla yngre ledare inom näringslivet och blivande musiker på hög nivå prioriteras.
Läs mer här...
 

aktuellt

Minnesstenen Norges tack

Minnesstenen har fått ny placering på Folke Bernadottes väg, nedanför Kungl. Norska ambassaden.
Minnesstenen överlämnades 1983 av H.M. Kong Olav V till H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Det är tack för all hjälp Sverige gav Norge under andra världskriget.
Läs mer här...