OM FONDEN

Främja svensk-norskt samarbete

Fonden har sin bakgrund i andra världskriget och verksamheten i Svenska Norgehjälpen och Norska Nasjonalhjelpen. Det var två hjälporganisationer som arbetade för att underlätta levnadsförhållandena i det av Nazi-Tyskland ockuperade Norge.

Det är en svensk stiftelse och verksamheten bedrivs på avkastningen av fondens kapital. Styrelsen består av både norska och svenska ledamöter som utses av regeringen i Sverige. Fonden utdelar inga bidrag eller stipendier, utan bedriver sin verksamhet i samverkan med andra svensk-norska samarbetspartner. Styrelsen utser en person som sköter den löpande verksamheten och fonden har därutöver inget eget sekretariat.
Läs mer…

vår verksamhet

med kunskap och ökade kontakter

En viktig samarbetspartner är Voksenåsen i Oslo. Genom deras svensk-norska programverksamhet utförs en stor del av fondens verksamhet. En annan samarbetspartner är Norsk-Svenska Handelskammaren. Viktiga målgrupper för verksamheten är blivande lärare och diplomater samt yngre ledare inom näringslivet. Inom kulturområdet fokuserar fonden på utbildning av lovande musiker.
Fonden tar också initiativ till enskilda aktiviteter,  insatser som ökar kunskapen om ländernas historia och som lyfter fram olika möjligheter till ökat samarbete kring dagens samhällsfrågor. Detta sker genom kartläggningar, utgivning av skrifter och böcker, debatter och seminarier.
Läs mer…

aktuellt

Dags för ny forskning om Sverige och Norge 1940-1945

På Dagens Nyheters förstasida torsdagen den 7 januari 1943 stod följande rubrik: Helgarbete inbringade 578 000 kronor till Norge. Artikeln handlade om att 35 000 svenska arbetare och tjänstemän vid 133 företag arbetade 192 000 timmar extra på Trettondagen för 75 år sedan till förmån för Svenska Norgehjälpen.

Läs artikeln av Anders Johansson och Mats Wallenius om den bortglömda hjälpen som också är ett bortglömt forskningsområde.