Bidrag

Styrelsen har beslutat att för tillfället inte utdela några allmänna bidrag, utan i stället samverka med andra svensk-norska och nordiska organisationer för att utföra sin uppgift.