andra nordiska bilaterla fonder

Andra bilatarala fonder med Sverige och Norge: 
  • Fondet for Dansk-norsk samarbeid
  • Kulturfonden för Finland och Norge/Norsk-finsk kulturfond
  • Kulturfonden för Sverige och Finland
  • Svensk-isländska samarbetsfonden
  • Svensk-danska kulturfonden
  • Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
  • Dansk-Svensk Kulturfond

Härtill finns ett särskilt statsanslag för norsk-isländskt kultursamarbete. Vad gäller fonder för nordisk verksamhet, med minst två eller fler länder, finns Nordiska kulturfonden, Letterstedtska föreningen och Clara Lachmans fond.