historik

Fondens historik har kopplingar till en ekonomisk uppgörelse mellan Sverige och Norge efter andra världskrigets slut. Ett grundkapital om 6 miljoner norska kronor avsattes med hälften av beloppet placerat i en fond i respektive land. De två fonderna, Fondet for svensk-norsk samarbeid och Svensk-norska samarbetsfonden, konstituerades 1949 och verkade tillsammans i en gemensam nämnd som beslutade om kapitalets användning. 

Kapitalet var kvarvarande medel från Norgehjälpens Frihetsgåvekommitté och Norska nasjonalhjelpen. De två hjälporganisationer som samarbetade under krigsåren för att underlätta levnadsförhållandena i det av Nazityskland ockuperade Norge. 

huvudsyfte

Huvudsyftet med att etablera fonderna var att skapa en ökad förståelse mellan länderna. Detta skall ses i perspektivet av att relationen mellan Sverige och Norge delvis var anspänd under åren efter kriget.

De två fonderna som bildades 1949 förenades 1993 i en gemensam fond som sedan dess är en svensk stiftelse med säte i Stockholm.

Affischen är framtagen 1942 av konstnären och reklamtecknaren Anders Beckman