styrelse

Fondens styrelse består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Norge. Ordförandeskapet alternerar mellan länderna. Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna. Mandatperioden är fyra år och för åren 2017 – 2020 består styrelsen av följande ledamöter.

Lars Engqvist - ordförande 2017

sverige

Ordförande 2017, f.d. statsråd
LARS ENGQVIST

F.d. vice VD
INGA-LILL NICOLIN

F.d handelssekreterare 
Emelie Palmér

norge

Vice ordförande 2017, direktör 
Janne Log

Disponent 
Rune Mörck Wergeland

Författare och journalist 
Odd Inge Skjaevesland