fondens verksamhet

talentnettverket

Fonden samarbetar med Norsk-svenska handelskammaren och satsningen Talentnettverket, vilket är ett utbildningsprogram med fyra sammankomster per år. Det vänder sig till unga/kommande ledare inom näringslivet i Sverige och Norge. Läs mer...

Sohlmanstipendiet

Tillsammans med Dag Hammarskjöldprogrammet på Voksenåsen verkar fonden  för ett ökat utbyte mellan Sverige och Norge visavi Afrika. Det sker genom Sohlmanstipendiet  som omfattar en månads vistelse i Sverige och Norge. Det utdelas till en ung journalist, lärare eller annan förmedlande person företrädesvis från Zambia. Stipendiet sker i samverkan med The Dag Hammarskjöld Centre for Peace and Good Governance, vid Mindolo högskola i Kitwe, Zambia. Läs mer...

blivande diplomater

En annan aktivitet som berör internationell verksamhet är att sammanföra blivande diplomater i Sverige och Norge. Detta sker genom ett gemensamt utbildningstillfälle mellan deltagarna i norska aspirantkursen och svenska diplomatprogrammet. Denna satsning gör fonden tillsammans med programadministrationerna vid ländernas utrikesdepartement. 
Läs mer...

sommarakademi voksenåsen

En årligt återkommande satsning från fonden är Sommarakdemi Voksenåsen. Det är en veckas intensivkurs på högskolenivå, som vänder sig till svenska och norska musikstudenter samt yngre orkester- och kammarmusiker. Kursen genomförs av Voksenåsen i samarbete med Norges musikkhøgskole och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Läs mer...

kurser för lärarstuderande

En utbildningssatsning  som fonden medverkar till är norska språk- och kulturkurser för svenska lärarstudenter. Kursen genomförs av Voksenåsen och ger blivande lärare ökade kunskaper om norsk historia, politik och kultur samt de norska språken bokmål och nynorsk. Läs mer...

författarbesök

En annan satsning som berör lärare och skolan sker i samverkan med Föreningen Norden. Den består av författarbesök till svenska och norska skolor för att dels stimulera en ökad språkförståelse hos eleverna, dels motivera lärarna att undervisa mer om ”grannspråken”. Läs mer...

aktuellt

I slutet av maj flyttades minnesstenen Norges tack till Folke Bernadottes väg, nedanför Kungl. Norska ambassaden. Den 29 – 30 maj 2016 avhölls en markering vid den nya placeringen. Markeringen var uppdelad i två aktiviteter.
 
Söndagen den 29 maj var det en mer officiell markering i närvaro av bland andra överbefälhavare general Micael Bydén och greve Bertil Bernadotte. Måndagen den 30 maj avhölls ett internt seminarium på Kungl. Norska ambassaden med studenter som läser freds- och konfliktstudier vid universiteten i Uppsala och Oslo.
Läs mer...