boken norges tack

Med anledning av det stora intresset för minnesstenen Norges tack, och dess viktiga hågkomst om ländernas relationer under andra världskriget, beslutade Svensk-norska samarbetfonden att utge  en bok som dokumenterade stenens bakgrund. Boken sammanställdes av fondens direktör Mats Wallenius och författaren Anders Johansson. Den utgavs i november 2016 och har titeln Norges tack – svek, samverkan och solidaritet över Kölen 1940-1945.
 
Boken finns inte till försäljning utan är tänkt som en ”gåvobok” till centrala bibliotek och arkiv samt berörda/särskilda personer i Sverige och Norge. Den finns dock att ladda ner gratis på www.norgestack.se.
 

Boken Norges tack överlämnas av fondens direktör Mats Wallenius till Øystein Bø, statssekreterare i norska försvarsdepartementet.
Boken Norges tack med omslagsbild där kung Olav V överlämnar minnesstenen till kung Carl XVI Gustaf 1983.
Per Konglebaek på Hjemmefrontmuseet i Rakkestad tar emot boken Norges tack.