fattarbesök i svenska och norska skolor

Detta är en aktivitet som Föreningen Norden i Norge och Sverige genomför med bidrag från fonden. Syftet är dels att öka elevernas språkförståelse och intresse för att läsa ungdomslitteratur, dels att stimulerar lärarna till att undervisa mer om de skandinaviska grannspråken. Besöket följer ett undervisningsupplägg med förberedande uppgifter för att optimera aktiviteten. 

Upplägget består av att tre författare från Sverige och tre från Norge besöker skolklasser i årskurserna 5 – 10 (elever i åldern 10 – 16 år) i respektive land. I samband med besöket berättar författaren om sig själv och sin litteratur. Det blir därmed en konkret aktivitet där eleverna får lyssna på svenska/norsk.  Totalt sker författarbesöken på 15 – 20 skolor fördelade på 4 – 5 orter i respektive land.
Läs mer på www.norden.no