sohlmanstipendiet

stipendiaten William Chanda

William Chanda är 23 år. Han kommer från Ndolo i Zambia. Det är en grannstad till Kitwe, som ligger norr om huvudstaden Lusaka. William studerar vid Mindolo Ecumenical College där han läser medier och kommunikation.

Under Williams besök i Norge och Sverige under hösten 2015 träffade han bland annat företrädare för norska PEN-föreningen, Dag Hammarskjöld Foundation och Folke Bernadotteakademin. William träffade också studenter vid Nansenskolan i Lillehammer och Biskops-Arnö -  Nordens folkhögskola – mellan Uppsala och Stockholm. Ett besök skedde även vid Ålands fredsinstitut i Mariehamn.

Stipendiaten utses i maj/juni och besöker Sverige/Norge företrädesvis i november. Stipendiaten för 2016 är ännu inte utsedd. Tidigare års stipendiater är Ama Amankwah, Ghana (2009) Mwaura Kaara, Kenya (2010), Iliysau Kasimu, Nigeria (2011), Amal Ramsis, Egypten (2012) och Kayi  Nakazwe, Zambia (2013) och Mary Chela Ndawa, Zambia (2014).

om stipendiet

Stipendiet bär namnet efter Ragnar Sohlman. Han hade under sin yrkeskarriär ett flertal olika nordiska och internationella uppdrag. För Ragnar var nordiskt samarbete en del av ett vidare internationellt engagemang.

Ragnars uppfattning var att det nordiska samarbetet inte endast är ett samarbete som är begränsat till ett geografiskt område, utan det är också en modell – ett förhållnings-sätt – för samverkan och samexistens, som kan tillämpas utanför Norden.

Norge låg särskilt varmt om hjärtat för Ragnar. Han var verksam i fondens styrelse under 16 år och i Voksenåsens styrelse under sammanlagt 13 år. 

2015-års stipendiat William Chanda
Ragnar Sohlman (1931-2007)

bakgrund

Det svenska kulturdepartementet gav 2007 Voksenåsen ett utökat ändamål om att även bedriva en internationell verksamhet. För att uppfylla detta etablerades bland annat Dag Hammarskjöldprogrammet på Voksenåsen, som är ett samlingsnamn för olika internationella seminarier och aktiviteter.

Under åren 2009-2010 hade Svensk-norska samarbetsfonden och Voksenåsen en gemensam jubileumsmarkering. Då beslutades att inrätta ett gemensamt stipendium för att i praktisk handling återspegla Sveriges och Norges internationella engagemang. För fonden och Voksenåsen var det naturligt att stipendiet skulle bära Ragnar Sohlmans namn. Det blev också en markering i att ihåg komma hans insatser två år efter hans bortgång 2007.

Sedan stipendiet inrättades 2009 har det varit inriktat mot Afrika. Från och med 2013 är det koncentrerat till Zambia och närliggande länder.

syfte

Stipendiet skall stimulera samverkan mellan det bilaterala och det vidare internationella samarbetet. Det har därmed ett dubbelt syfte: dels att ge svensk-norska miljöer en ökad kunskap om dagens situation i det aktuella landet varifrån stipendiaten kommer, dels att förmedla svensk-norska erfarenheter/kontakter till stipendiaten.

upplägg

Det är ett rese-/vistelsestipendium för ca fyra veckors besök i Norge och Sverige. Merparten av vistelsen är kopplad till boende på Voksenåsen.

Vistelsen skall kännetecknas av inspiration, kunskapsutbyte och skapande av kontakter mellan stipendiaten och de miljöer och personer som hon/han önskar möta i Sverige och Norge. Det kan vara erskilda personer, folkhögskolor eller universitet, friviliga organisationer eller offentliga institutioner. Vid  besöket i Sverige görs bland annat  ett besök på  Nordiska Afrikainstitutet och Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala. Ett besök på Ålands fredsinstitut har varit en uppskattad aktivitet. Inte minst båtresan genom Stockholms skärgård har varit en upplevelse för stipendiaten eftersom Zambia inte har någon havskust.  I Norge har ett återkommande besök varit på Nansenskolan. 

Stipendiaten Kayi Nakazwe tillsammans med Kristian Carlsson på poesikvällen "Poets on the Corner" i Malmö

målgrupp

Målgruppen för stipendiet är en verksam yngre engagerad person. Företrädesvis en som är ledare för en institution, förening eller motsvarande eller som har/vill få en förmedlande roll. Det kan exempelvis vara som lärare, journalist, författare eller filmare.

Stipendiaten skall vara engagerad i frågor som i första hand berör demo-krati och yttrandefrihet, fred och samexistens eller kvinnors rättigheter. Men det kan även gälla frågor om fattigdomsbekämpning, ekonomisk och social utveckling , social omsorg  eller barn- och ungdomgsverksamhet.  

Stipendiaten bör behärska engelska och kunna hålla föredrag vid publika sammankomster. En förutsättningar är också att han/hon kan vistas på egen hand i Sverige och Norge under en del av vistelsetiden.

Stipendiaten ska företrädesvis komma från Zambia eller från närliggande länder. Klicka på bilden för att förstora den.

zambia

Zambia har ca 13.5 milj. invånare och är till innvånarantal och ytan något mindre än Sverige och Norge tillsammans.  Landet saknar dock kust och gränsar mot åtta länder. Närmare hälften av befolkningen lever i det så kallade ”line of rail”-området. Det  sträcker sig längs järnvägslinjen från Livingstone i söder via huvudstaden Lusaka till Kitwe i norr, i Copperbelt- området där landets koppargruvor ligger. Städerna Kitwe och Ndola är Zambias andra och tredje största städer med ca 500.000 respektive 450.000 invånare. Städerna ligger knappt 40 mil norr om huvudstaden Lusaka.

Klicka på bilden för att förstora den

val av stipendiat

Stipendiet administreras av Dag Hammarskjöldprogrammet på Voksenåsen. Sedan 2013 utses kandidaterna i samverkan med The Dag Hammarskjöld Centre for Peace and Good Governance och Mindolo högskola i Kitwe. Stipendiet blir inte utlyst och kan inte sökas i traditionell mening, men inkomma förslag från adekvata miljöer mottas och beaktas. Valet av stipendiat beslutas gemensamt av fondens och Voksenåsens styrelse.

mindolo högskola

Sedan Dag Hammarskjöld omkom 1961 utanför Ndola har han blivit starkt förknippad med området, som då tillhörde Rhodesia.

The Dag Hammarskjöld Centre for Peace and Good Governance är en del av Mindolo Ecumenical College. Det är en högskola som erbjuder utbildning i bland annat samhällsvetenskap och teologi samt mänskliga rättigheter och fredsstudier. Dag Hammarskjöld centret blev upprättat 2003 med medel från bland annat Sverige och Norge.

Klicka på bilden för att förstora den