Talentnettverket

bakgrund

Fonden samarbetar med Norsk-svenska handels-kammaren för att skapa nya nätverk mellan unga talanger/talenter i svenskt och norskt näringsliv. Programmet som heter Talentnettverket  vänder sig primärt till handelskammarens guldmedlemmar – huvudsakligen stora företag med verksamhet i båda länderna - som får utse en till två kandidater att delta. Fondens styrelse får i sin tur utse upp till fyra deltagare till varje årsprogram.

syfte

Programmet syftar till kompetensutveckling genom nätverkande och ökad kunskap om villkoren för och betydelsen av näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige.

målgrupp

I varje program ingår ca 30 deltagare, hälften från varje land. Deltagarna i programmet är i åldern 30 – 35 år. Flertalet har personal- eller kundansvar och är i början på en karriär i sitt företag. Fondens deltagare har till syfte att tillföra nätverket perspektiv och kompetens utanför det rent företagsekonomiska.

upplägg

Varje program genomförs under ett kalenderår med fyra träffar per år, med två träffar i varje land. Varje träff sträcker sig i princip över två arbetsdagar. Första träffen i varje årsprogram startar på Voksenåsen med fonden som värd.  För övriga träffar står någon av handelskammarens medlemmar som värd. Norska ambassaden i Stockholm och svenska ambassaden i Oslo är också ofta värdar för någon del av träffarna.

0rganisation

Till programmet finns en gemensam styrgrupp mellan fonden och handelskammaren. Den löpande administrationen utförs av en projektledare som är knuten till handelskammaren i Oslo, www.nshk.no

Norsk-Svenska Handelskammaren består av tre sektioner, vilka finns i Oslo, Stockholm och Göteborg.

Besök 2013 hos  värdföretaget SAAB

Besök 2013 hos värdföretaget Foyen

På första träffen på Voksenåsen är gemensam matlagning
en del i nätverksbildandet