bilaterala hus

Voksenåsen

Voksenåsen på Voksenkollen utanför Oslo. Voksenåsen på Voksenkollen utanför Oslo.

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget. Anläggningen ligger överst på Voksenkollen, ovanför Holmenkollen i Oslo, och tillkom bland annat på initiativ av  fonden.  Den ägs av svenska staten och drivs både som ett modernt konferenshotell och som ett svensk-norskt kulturcenter. 

Voksenåsen ingår i ett nätverk av ”bilaterala hus” i Norden.  I Esbo kommun utanför Helsingfors ligger Hanaholmen som är ett svensk-finländsk kulturcentrum, i Gentofte kommun utanför Köpenhamn ligger Schæffergården som är en dansk-norsk anläggning och utanför Oslo centrum ligger förutom Voksenåsen även Lysebu som är en systeranläggning till Schæffergården.
 

hasselkollen

Hasselkollen på Hasseludden. Perspektivskiss av Mellbye arkitekter. Hasselkollen på Hasseludden. Perspektivskiss av Mellbye arkitekter.

I Stockholmsområdet saknas ett motsvarande ”bilateralt hus”. Tillsammans med Home Propertis AB arbetar fonden med att etablera en systeranläggning till Voksenåsen i Nacka, som är en grannkommun till Stockholm. En målsättning är att etablera anläggningen på Hasseludden, vid inloppet till Stockholm, på den bergskulle där Home Propertis redan har en hotellanläggning. 

Projektet med att etablera den nya anläggningen har arbets-namnet Hasselkollen. Tanken är att den skall ha en motsvarande programverksamhet som Voksenåsen, och på motsvarande sätt samverka med norska ambassaden såsom sker mellan Sveriges ambassad i Oslo och Voksenåsen.