sekretariat

Fondens sekretariat är beläget  vid Armémuseet på Riddargatan 13 D i Stockholm. Sekretariatet har ingen anställd personal, utan fonden administreras på styrelsens vägnar av en verkställande direktör.

Fondens direktör är Mats Wallenius.
 

kontakt

Fonddirektör Mats Wallenius
mats@svensknorskafonden.org 
+46 (0) 70 961 14 08

svensk-norska samarbetsfonden

Riddargatan 13 D
114 51 Stockholm