sekretariat

Fondens sekretariat har ingen anställd personal, utan fonden administreras på styrelsens vägnar av en verkställande direktör.

Fondens direktör är Anna Florén
 

kontakt

Fonddirektör Anna Floren
anna(@)voksenaasen.no
+47  416 95 189

svensk-norska samarbetsfonden

Voksenåsen
Ullveien 4
0791 Oslo