styrelse

Fondens styrelse består av sex ledamöter, tre från Sverige och tre från Norge. Ordförandeskapet alternerar mellan länderna. Styrelsen utses av den svenska regeringen efter samråd med kulturdepartementet i Norge gällande de norska ledamöterna. Mandatperioden är fyra år och för åren 2017 – 2020 består styrelsen av följande ledamöter.

Janne Log, ordförande 2020. Foto Camilla Skjær Brugrand

sverige

Vice ordförande 2020, f.d. statsråd
Lars Enqvist

F.d. vice VD
Inga-Lill Nicolin

F.d handelssekreterare 
Emelie Palmér

norge

Ordförande 2020, direktör 
Janne Log

Disponent 
Rune Mörck Wergeland

Författare och journalist 
Odd Inge Skjaevesland