blivande diplomater

bakgrund

I Sverige och Norge, såsom i många andra länder, genomförs särskilda utbildningsprogram för dem som som blir antagna att arbeta i ländernas utrikes-förvaltningar. I Sverige heter det "diplomat-programmet" och i Norge "aspirantkursen". I stora delar är upplägget av utbildningen  likartat i Sverige och Norge. 

Med stöd från Svensk-norska samarbetsfonden genomför programadministrationerna vid ländernas utrikesdepartement ett gemensamt utbildningstillfälle för de svenska och norska deltagarna. Träffen avhålls på Voksenåsen och får därmed en särskild naturlig svensk-norsk referensram.

deltagare

 Antalet deltagare är ca 15 – 20 i de båda ländernas program och deltagarna är nyutbildade akademiker med några års erfarenhet från olika internationella projekt eller motsvarande. Åldern är runt 25  - 28 år.

Vid träffen på Voksenåsen arbetar deltagarna i olika grupper kring internationella frågor.
I ländernas utbildningsprogram förekommer också besök på olika internationella organisationer.

syfte

Förutom utbildning i bilaterala och multilaterala förhandlingar är syftet med det gemensamma utbildningstillfället att deltagarna skall lära sig mer om de båda länderna och de bilaterala kontakterna. Härutöver är ett syfte att knyta personliga nätverk mellan de svenska och norska deltagarna. Nätverk som kan vara värdefulla att ha som blivande diplomater. 

Fonden ser denna satsning som ett långsiktigt arbete som kan förstärka och utveckla de framtida kontakterna mellan länderna.

Sverige och Norge samverkar internationellt, exempelvis mellan ländernas konsulat som här i Kapstaden.