ny giv för ökat samarbete

Under åren 2015 – 2017 genomfördes projektet Ny giv, som var ett samarbetsprojekt mellan Voksenåsen och Svensk-norska samarbetsfonden. Genom ett antal konferenser, seminarier och möten diskuterades hur Sverige och Norge förhåller sig till olika framtidsfrågor.
Målgrupper för projektet var politiker från Norge och Sverige, både centralt och regionalt, byråkrater och ledare inom olika fokusområden samt företag, universitet och media.
Projektet fokuserade på sju olika samarbetsområden mellan Sverige och Norge där det finns en potential till fördjupat samarbete. Dessa områden var:
-          Försvars- och säkerhetspolitik
-          Digitalisering
-          Innvandring och integration
-          Infrastruktur
-          Bistånd
-          Mediepolitik
-          Miljö/grön teknologi
Genom projektet har det utväxlats idéer till nya satsningar och knutits värdefulla kontakter som kommer att följas upp under 2018. 

Underlag Ny giv 2015-2017

Slutrapport Ny giv 2015 – 2017