Talentnettverket

bakgrund

Svensk-norska samarbetsfonden samarbetar med Norsk-Svenska Handelskammaren för att skapa nya nätverk mellan unga talanger i svenskt och norskt näringsliv. Programmet som heter Talentnettverket  vänder sig primärt till handelskammarens guldmedlemmar – huvudsakligen stora företag med verksamhet i båda länderna - som får utse en till två kandidater att delta. Fondens styrelse får i sin tur utse upp till fyra deltagare till varje årsprogram.

syfte

Programmet syftar till kompetensutveckling genom nätverkande och ökad kunskap om villkoren för och betydelsen av näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige.

målgrupp

I varje program ingår ca 25 deltagare, hälften från varje land. Deltagarna i programmet är i åldern 30 – 35 år och är i början på en karriär i sitt företag. Fondens deltagare har till syfte att tillföra nätverket perspektiv och kompetens utanför det rent företagsekonomiska. De kan exempelvis vara personer som arbetar i ländernas regeringskanslier, gränregionala kommitté,  myndighete och organisationer som verkar för främjande och näringsutveckling.

upplägg

Varje program genomförs under ett kalenderår med fyra träffar per år, med två träffar i varje land. Varje träff sträcker sig i princip över två arbetsdagar. Första träffen i varje årsprogram startar på Voksenåsen med fonden som värd. För övriga träffar ansvarar någon av handelskammarens medlemmar. Norska ambassaden i Stockholm och svenska ambassaden i Oslo är också ofta värdar för någon del av träffarna.

program

Samlingarna fokuserar på ämnen som är relevanta och aktuella i det norsk-svenska samarbetet samt intressanta över industri- och företagsgränser – så som strategi, affärsutveckling, innovation, finans, digitalisering, internationalisering, marknadsföring, ledarskap, språk/kultur och kommunikation.

I programmet ingår också ett grupparbete, ”Synergi över Kölen”, som utarbetas av deltagarna. Syftet med grupparbetet är att öka kunskapen om samarbetsmöjligheter mellan länderna via företag, organisationer och enskilda. Grupparbetet ska också ta tillvara på kompetens och innovativ tankekraft i gruppen. Grupparbetet pågår löpande under året och presenterar det vid sista samlingen.

0rganisation

Till programmet finns en gemensam styrgrupp mellan fonden och handelskammaren.

Den löpande administrationen utförs av en projektledare som är knuten till handelskammaren i Stockholm, www.nshk.se

Norsk-Svenska Handelskammaren består av tre sektioner, vilka finns i Oslo, Stockholm och Göteborg.

I samarbete med Michaël Berglund AB utdelas i samband med programmet ett speciellt pris med temat, ”Rätt ledare för en bättre värld”. Fondens deltagare, Silje Marie Lesjø, Innovasjon Norge, utsågs till den som bidragit mest för att utveckla samarbetsandan i 2018-års program.
Vinnargruppen i Synnergi över Kölen 2018 bestod av Anton Håkansson, DNB Bank ASA, Zakaria Saaliti, Handelsbanken och Monica Stensland, UD Norge. Här tillsammans med juryn; Björn Rosengren, Anders Wenström och Kai Eide.